Obowiązek informacyjny

dotyczący przetwarzania danych osobowych
w firmie Andrzej Pawełczyk – International
Restauracja Rybnej Rybaczówka z pokojami na wynajem

Rybaczówka dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z
zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Pawełczyk -
International z siedzibą przy ul. 1 Maja 23, 72-603 Świnoujście;
2. celem przetwarzania jest:
a. obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda
osoby, której dane dotyczą;
b. rezerwacja pokoju, usługi gastronomicznej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a
RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
c. realizacja umowy usługi wynajmu pokoju, usługi gastronomicznej – na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d. marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
e. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie
i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust.
1 lit. f RODO;
f. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie
i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w obiekcie
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
1. dane osobowe przechowywane będą:
a. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
b. dotyczące rezerwacji wynajmu pokoju, usługi gastronomicznej– przez
okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
c. dotyczące realizacji umowy o usługi wynajmu pokoju, usługi
gastronomicznej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w
którym miał miejsce pobyt w obiekcie;

d. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby
której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
e. w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.
1. odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. zewnętrzne biuro rachunkowe;
b. dostawca platformy rezerwacji usług wynajmu pokoju;
c. firmy świadczące usługi marketingowe;
d. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
e. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;

1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który
została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować
a. odmową realizacji usługi – w przypadku danych przetwarzanych w celu
zawarcia umowy usługi wynajmu pokoju;
b. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@rybaczówka.swinoujscie.pl;
1. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Dodaj wpis do księgi

12345